Zoek een rustige plek op waar je niet wordt afgeleid waar je vrij bent om af te stemmen wat er bij jou van binnen gebeurt. Ga in een comfortabele ontspannen houding zitten waarbij je in volledig contact komen met de energie in je lichaam. In het algemeen is rechtop zitten met een rechte rug tegen een rugleuning  en je beide voeten op de grond een prima positie. Zoek voor elk van de hieronder beschreven gevoelens een periode in je leven waarin je deze gevoelens beleefde.
Visualiseer het gekozen moment zoveel mogelijk in detail. Laat de beelden aan je voorbij trekken en laat je gevoelens hierover groeien en omhoog komen terwijl jij je zelf onderdompelt in deze ervaring.

Let goed op wat er in je lichaam afspeelt  in je hoofd gezicht nek schouders rug borst armen, maag, benen, overal en beschrijf de fysieke signalen die bij jezelf opmerkt.
Observeer wat er is wat er in je opkomt. Houd een open geest en oordeel niet. Als je niets opmerkt is dat ook goed.
Deze oefening gaat nu juist om inzicht te krijgen in waar je staat in het proces van het opmerken van je gevoelens.

  1. Boosheid. Probeer je te herinneren toen je een keer onrecht werd aangedaan, je rechten werden niet gerespecteerd of toen je jij iemand die je dierbaar is onheus werd bejegenend. Stel je voor dat je herhaaldelijk wordt tegengewerkt om een doel te bereiken. Wat gebeurt er in je lijf, wat merk je op? Welke fysieke sensaties neem je waar?                                                                                                                                          
  2. Verdriet. Probeer je een situatie te herinneren waar je verlies ervoer. Misschien een dierbare die is overleden, een relatie die beëindigd is of een dierbaar iemand die je op een of andere manier enorm heeft teleurgesteld. Stel je voor dat iemand die je liefhebt intens lijdt, dat je afscheid moet nemen van een huisdier of afscheid moet nemen van een geliefde voor langere tijd. Hoe reageert je lichaam? Wat merk je fysiek op?
  3. Blijdschap. Roep een moment op dat je heel blij was, bijvoorbeeld toen je een wedstrijd won, een project goed afrondde of tijdens een fantastische vakantie. Of stel je voor dat je iets leuks aan het doen bent met een goede vriend, iemand die je liefhebt helpt of simpelweg een kind hoort lachen. Hoe reageert je lijf nu? Wat merk je op?
  4. Liefde. Herinner je een teder moment dat je deelde met een geliefde, een ervaring waar je echt geholpen of gezien werd door iemand of waarin je opeens heel veel liefde voor iemand voelde. Stel jezelf voor dat je in het bijzijn van iemand bent van wie je houdt, kijkend naar hem of haar of in een stevige omhelzing. Welke fysieke ervaring ervaar je ?   
  5. Angst. Roep een moment terug in je herinnering waarop je in gevaar was en niets kon doen! Of stel je voor dat je alleen in het donker loopt of bovenop een heel hoog gebouw kijkend over het randje of welke andere situatie ook maar beangstigend voor je is. Wat gebeurt er terwijl je in dat moment of voorbeeld blijft in je lichaam?
  6. Schuld/schaamte. Denk eens aan een moment waarin je een belofte niet nakwam of iets zei waardoor je iemand pijn deed. Stel dat je iets zou doen waarvan je weet dat iemand dat niet prettig gaat vinden of stel je voor dat je iemand bedriegt. Denk eens aan het meest schaamtevolle moment in je leven waarin er om je gelachen werd. Terwijl je terugdenkt aan deze momenten, welke fysieke sensaties merk je dan op in je lichaam?
Heeft u het antwoord gevonden?