Het heden ten dagen is er het groeiende bewijs dat mindfulness de kracht heeft om onze fysieke, mentale en sociale leven te verbeteren.
‘Het hebben van aandacht op een specifieke en bewuste manier in het hier en nu, zonder te oordelen’.
Het niet oordelende aspect van mindfulness probeert ons te bevrijden van de intellectuele analyses en de zelfkritiek die we zo vaak op ons zelf toepassen. Het idee van het richten van de aandacht geeft aan dat het moeite kost om niet op onze normale manier met onszelf om te gaan, maar helder en gefocust te zijn.
Het gaat erom om nieuwsgierig te worden naar onze ervaringen  in het heden het te laten ontstaan en te volgen zonder er over na te denken of er over te oordelen. Kortom; mindfulness i kopen minded gefocuste aandacht in het hier en nu.
Het oefenen met mindful leven zorgt ervoor dat we meer in het hier en nu kunnen leven en wakker en bewust.
Emotionele mindfulness zoals het begrip al impliceert past bij de basisprincipes van mindfulness toe op onze emotioneel ervaringen. Simpel gezegd gaat het er om dat je bewust de aandacht richt op de lichamelijke sensaties van de emotionele ervaringen als die opkomen.
Opmerken waar en wanneer je gespannen bent waar de energie vloeit  en waar de energie in je lijf stopt. Het doel van emotionele mindfulness is om je meer bewust van je gevoelens te worden en ze uiteindelijk in hun volle omvang toe te laten.
Je begint met stilstaan naar binnen keren en opmerken wat daar is.
De eerste stap het accepteren dat de sleutel tot het bewust worden van je gevoelens ligt in onze lichamelijke ervaring  en niet in je hoofd. Dit vraagt oefening. Hoewel onze emotie in onze hersenen ontstaan voelen wij ze het eerst in ons lichaam.

Hoofd, schouders knie en teen

En handig hulpmiddel bij het toepassen van emotionele mindfulness is om te werken vanuit een onderkant. Zie het op deze manier; denken is wat er in je hoofd gebeurt (de bovenkant) en voelen vindt plaats in de rest van je lijf  ( de onderkant)
Door van onder naar boven te werken , pak je het ‘emotioneel mindful aan. Eerst voelen en dan denken.
Zoom in op hoe je je van binnen voelt en merk op wat zich in je lijf afspeelt. Hoe reageert het en wat wil je lijf?! Scan je lijf van boven naar beneden en merk op wat je allemaal voelt. Ga je nek borst armen en benen eens af en kijk eens welke informatie je daaruit kunt halen. Maak ruimte voor je emotionele ervaring en kijk waar dat je heen brengt.
Als dat je gelukt kun je achteraf reflecteren hoe dat voor je was waar kwamen je emoties vandaan en waar brachten ze je heen. Als je probeert duidelijk te krijgen wat net allemaal voelde probeer dan niets te pushen, laat de informatie als het ware zelf opkomen.

Heeft u het antwoord gevonden?